Tên công ty: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THAI NGUYEN JOINT STOCK COMPANY FOR AGRICULTURE MATERIALS

Tên viết tắt: TNJSCAM

Mã số thuế: 4600349833

Địa chỉ trụ sở chính:  số 64A, đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang,  thànhphố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083856320; 02083856332 Fax: 02083750345

* Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và mua bán phân bón các loại

- Sản xuất và mua bán giống cây trồng, vật nuôi

- Kinh doanh và gia công sang chai, đóng gói thuốc BVTV

- Thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi và liên doanh sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi

- Vật tư kim khí, vật liệu xây dựng, than mỏ, xăng dầu, hóa chất. Mua bán gas; mua bán đồ uống rượu, bia; rau, hoa quả tươi; chế biến bảo quản thủy sản; cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ thuê kho, bãi

- Mua và bán lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm, hàng nông lâm thổ sản, thủy sản, hải sản, đường, cà phê

- Vật tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hàng tiêu dùng, điện dân dụng

- Vận tải hàng hóa, kinh doanh xây dựng công trình dân dụng, đường xá cầu cống, đắp đê, công trình thủy lợi, dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

- Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống

- Xuất nhập khẩu trực tiếp phân bón, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nông sản phẩm, lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống…

 

* Chức năng và nhiệm vụ

     Về chức năng:

 Sản xuất, tiếp nhận và cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ chức mạng lưới bán lẻ đến các làng xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Mở rộng và phát triển các hoạt động ngành nghề kinh doanh và sản xuất một cách hiệu quả, mang lại lợi ích cho xã hội, phát triển công ty và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên trong công ty, đóng góp vào Ngân sách Nhà Nước.

     Về nhiệm vụ:

 - Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh và hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký, tuân thủ quy chế, quy định của nhà nước về kinh doanh xuất nhập khẩu, giao dịch đối ngoại và phát triển thương mại trong nước.

 - Công ty cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới các trang thiết bị nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của công ty.

 - Thỏa mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng thông qua việc cung cấp một cách tối ưu dịch vụ pháp lý có chất lượng cao và ổn định.

 - Thực hiện chính sách chế độ tài sản tài chính, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội...,làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tay nghề cho nhân viên.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Thái Nguyên giao.

* Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và mua bán phân bón các loại

- Sản xuất và mua bán giống cây trồng, vật nuôi

- Kinh doanh và gia công sang chai, đóng gói thuốc BVTV

- Thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi và liên doanh sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi

- Vật tư kim khí, vật liệu xây dựng, than mỏ, xăng dầu, hóa chất. Mua bán gas; mua bán đồ uống rượu, bia; rau, hoa quả tươi; chế biến bảo quản thủy sản; cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ thuê kho, bãi

- Mua và bán lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm, hàng nông lâm thổ sản, thủy sản, hải sản, đường, cà phê

- Vật tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hàng tiêu dùng, điện dân dụng

- Vận tải hàng hóa, kinh doanh xây dựng công trình dân dụng, đường xá cầu cống, đắp đê, công trình thủy lợi, dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

- Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống

- Xuất nhập khẩu trực tiếp phân bón, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nông sản phẩm, lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống…

- Tổng số lao động của Công ty hiện có 170 người, trong đó có 100 nam và 70 nữ.

- Hàng năm Công ty cung ứng từ 70 nghìn đến 80 nghìn tấn phân bón, 400 tấn giống cây trồng và 50 tỷ đồng doanh thu thuốc Bảo vệ thực vật.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quan trị kiêm Tổng Giám đốc - Ông Đỗ Xuân Hiền

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi