Đội bóng đá CTCP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên (26/3/2018)

Hội công ty Vật tư nông nghiệp các tỉnh Đông và Tây Bắc

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2018, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên vinh dự nhận được bằng khen của Chính phủ về công tác chính trị năm 2018.

Ngày 31/5/2023 Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức tôn vinh DN vì NLĐ, CTCP vật tư NN vinh dự được tôn vinh trong dịp này

Đối tác và khách hàng của chúng tôi