- Mạng lưới hoạt động bao gồm các chi nhánh:

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Sông Công, Địa chỉ: Đường CMT8, tổ 1, P.Mỏ Chè. Tp Sông Công, T.Thái Nguyên, Người đại diện Chi nhánh: Ông Phạm Thanh Hùng, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083862222/ 0989334636/ MST: 4600349833-008

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phú Bình, Địa chỉ Xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Nguyễn Như Quyện, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 020838 67219/0949784785/ MST: 4600349833-009

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phổ Yên,Địa chỉ Số 5 đường Ga, P.Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Trần Văn Thụ, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083863160/0989742725/ MST: 4600349833-007

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Thành phố Thái Nguyên, Địa chỉ Tổ 34, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Nguyễn Đức Thiện, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083855322/ 0977808607/ MST: 4600349833-001

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Đồng Hỷ, Địa chỉ Tổ 15, Phường Chùa Hang, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Phạm Văn Thẩm, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083720873/ 0912151415// MST: 4600349833-002

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Võ Nhai, Địa chỉ Xóm Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Đỗ Gia Hải, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083827129/ 0912762231/ MST: 4600349833-003

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phú Lương, Địa chỉ Tiểu khu Thái A, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Trần Hải Âu, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083874209/ 0915219451/ MST: 4600349833-004

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Đại Từ, Địa chỉ Tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Nguyễn Đình Nghĩa, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 020824213/0984100902/ MST: 4600349833-005

      + Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Định Hóa, Địa chỉ Xóm Bãi á 1, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên, Người đại diện: ông Phạm Ngọc Phúc, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh; Điện thoại liện hệ: 02083878324/ 0912994200/ MST: 4600349833-006

Đối tác và khách hàng của chúng tôi