Giải cầu lông mở rộng lần thứ 09

Ngày 24/11/2017. Công ty CP VTNN Thái Nguyên tổ chức Giải cầu lông Công ty CP
vật tư nông nghiệp Thái Nguyên mở rộng lần thứ 09 năm 2017.
tại nhà thi đấu Trường đại học Nông Lâm - Thái Nguyên.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi